Αποτελέσματα Play Offs Β’ Κατηγορίας

 

Β 1-3 ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΤΕ 41-45
Β 4-6 C.G.P. ΠΟΑ ΜΕΛΗ 44-55
Β 7-9 ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ
Β 10-12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ε ΟΠΤΙΚΟΙ 35-26
Β 13-15 Π. ΜΕΣΣΑΡΑ Π.Σ.ΡΩΜΑΝΟΣ 37-53
Β 16-18 ΤΕΕ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 51-49
Β 19-21 ΜΕΛΕΣΣΕΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 47-53
Β 22-24 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 39-23