ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΗμερομηνείαΑγώναςΏρα/ΑποτελέσματαΠρωτάθλημα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ vs Ο.Τ.Ε.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙ vs ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥA Κατηγορία - Α' Όμιλος
COSMOS SPORT vs ΘΗΣΕΑΣA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs INTERNUSΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑ.Γ.Ν.Η. vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑΛ. Ο.Φ.Η. vs ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. Τ vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΘΗΣΕΑΣ vs Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
INTERNUS vs Ο.Τ.Ε.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ vs ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. ΤΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ vs ΠΑ.Γ.Ν.Η.A Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΚΟΥΤΡΗΣ vs ΠΑΛ. Ο.Φ.Η.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ vs COSMOS SPORTA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ vs ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. Ο.Φ.Η. vs ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. ΤΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ vs ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑ.Γ.Ν.Η. vs ΘΗΣΕΑΣA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΚΟΥΤΡΗΣΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
INTERNUS vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
COSMOS SPORT vs Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. Τ vs ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙ vs ΠΑ.Γ.Ν.Η.A Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs COSMOS SPORTA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΘΗΣΕΑΣ vs ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΚΟΥΤΡΗΣ vs Ο.Τ.Ε.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ vs INTERNUSΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΠΑΛ. Ο.Φ.Η.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ vs ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ vs ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ vs Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑΛ. Ο.Φ.Η. vs ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
Ο.Τ.Ε. vs ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΚΟΥΤΡΗΣΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
COSMOS SPORT vs ΠΑ.Γ.Ν.Η.A Κατηγορία - Α' Όμιλος
INTERNUS vs ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. ΤΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ vs INTERNUSΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΚΟΥΤΡΗΣ vs ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ vs ΘΗΣΕΑΣA Κατηγορία - Α' Όμιλος
Ο.Τ.Ε. vs ΠΑΛ. Ο.Φ.Η.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑ.Γ.Ν.Η. vs ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ vs COSMOS SPORTA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΘΗΣΕΑΣ vs ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. Τ vs ΚΟΥΤΡΗΣΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ vs COSMOS SPORTA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ vs ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙ vs ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝA Κατηγορία - Α' Όμιλος
INTERNUS vs ΠΑΛ. Ο.Φ.Η.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs Ο.Τ.Ε.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑ.Γ.Ν.Η. vs ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝA Κατηγορία - Α' Όμιλος
Ο.Τ.Ε. vs ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΠΑΛ. Ο.Φ.Η. vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. ΤΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ vs ΘΗΣΕΑΣA Κατηγορία - Α' Όμιλος
COSMOS SPORT vs ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ vs ΚΟΥΤΡΗΣΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΚΟΥΤΡΗΣ vs INTERNUSΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΣΕ. ΠΑ. ΣΥ. Τ vs Ο.Τ.Ε.Α΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ vs ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
Π.Σ. ΑΛΑΓΝΙ vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ vs ΘΗΣΕΑΣA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΠΑ.Γ.Ν.Η. vs ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ vs ΠΑΛ. ΑΝΔΡΟΓΕΑA Κατηγορία - Α' Όμιλος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ vs ΠΑΛ. ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ΄ Κατηγορία - Β' Όμιλος
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙA Κατηγορία - Α' Όμιλος